Maj-Britt Sandmark

Merry X-mas Julia.

Julia är en foderkatt som vi har för avsikt att para under hösten 2019.